Quyết định 2688/QĐ-UBND

Trích yếu: Về việc duyệt phương án phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, học kỳ I năm học 2021-2022
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 20/10/2021
Có hiệu lực từ: 21/10/2021
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 27 ngày 01/11/2021
(từ trang 62 đến trang 65)
Tổng số trang: 01
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365