Công báo Số 28 Năm 2008

 Năm 2008  Số 28 Ngày 1 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 19-08-2008Quyết định số 2348/QĐ-UBND v/v Phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 (đợt 1, năm 2008)6
 21-08-2008Quyết định số 2369/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Người mù huyện Thanh Ba33
 21-08-2008Quyết định số 2370/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Đoan Hùng34
 21-08-2008Quyết định số 2371/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Làm vườn huyện Tân Sơn35
 21-08-2008Quyết định số 2372/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Điều lệ Hội nghiên cứu, ứng dụng dưỡng sinh tâm thể tỉnh Phú Thọ36
 25-08-2008Quyết định số 2401/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức và quy định nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh41
 27-08-2008Quyết định số 2431/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh đến năm 202043
 27-08-2008Quyết định số 2434/QĐ-UBND v/v Thành lập Hội đồng xếp hạng cơ sở dạy nghề công lập51
 09-09-2008Quyết định số 2546/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ xây dựng công trình: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, vở sông tuyến đê Tả Thao, tại địa bàn xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao53
 09-09-2008Quyết định số 2547/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ xây dựng công trình: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, vở sông đê Tả Thao, đoạn K85 - K87, tại địa bàn xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao55
 09-09-2008Quyết định số 2548/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ xây dựng công trình: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, vở sông tuyến đê Tả Thao, tại địa bàn xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao57
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 20-08-2008Chỉ thị số 14/CT-UBND vỀ VIỆC TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN59
 18-08-2008Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, công chức62
 18-08-2008Quyết định số 2343/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp63
 21-08-2008Quyết định số 2345/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức hành chính tỉnh Phú Thọ năm 200864
 21-08-2008Quyết định số 2378/QĐ-UBND v/v miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra vụ chiêm năm 200866
 22-08-2008Quyết định số 2397/QĐ-UBND v/v duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch Dự án 661 năm 200868
 26-08-2008Quyết định số 2415/QĐ-UBND v/v Duyệt điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng muối i ốt năm 200871
 27-08-2008Quyết định số 2441/QĐ-UBND về việc phê duyệt số lượng và cơ cấu công chức cần tuyển dụng của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị năm 200872
 27-08-2008Quyết định số 2447/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2008 - 2010 của Chính phủ84
 28-08-2008Quyết định số 2457/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán chi phí tổ chức cuộc thi mẫu tháp Hùng Vương, Khu di tích lịch sử Đền Hùng87
 28-08-2008Quyết định số 2460/QĐ-UBND thành lập Hội đồng sơ tuyển dự thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương, chuyên viên cao cấp và tương đương; xét bổ nhiệm thanh tra viên, thanh tra viên chính88
 28-08-2008Quyết định số 2461/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa90
 28-08-2008Quyết định số 2467/QĐ-UBND v/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Trung Nghĩa - Thắng Sơn - Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy (thuộc dự án GTNT 3, năm thứ 2, tỉnh Phú Thọ)92
 28-08-2008Quyết định số 2468/QĐ-UBND v/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Yên Kiện - Đông Lĩnh, huyện Đoan Hùng, huyện Thanh Ba (thuộc dự án GTNT 3, năm thứ 2, tỉnh Phú Thọ)95
 28-08-2008Quyết định số 2469/QĐ-UBND v/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Hà Thạch - Đông Thành, huyện Thanh Ba (thuộc dự án GTNT 3, năm thứ 2, tỉnh Phú Thọ)98
 28-08-2008Quyết định số 2470/QĐ-UBND v/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường Võ Lao - Quảng Nạp - Thái Ninh, huyện Thanh Ba (thuộc dự án GTNT 3, năm thứ 2, tỉnh Phú Thọ)101
 29-08-2008Quyết định số 2471/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương, thành phố Việt Trì104
 29-08-2008Quyết định số 2478/QĐ-UBND v/v duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện và san lấp mặt bằng để kinh doanh dịch vụ cho các hộ dân bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp của xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy106
 29-08-2008Quyết định số 2486/QĐ-UBND v/v duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu tái định cư xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, thuộc dự án tưới cây vùng đồi huyện Thanh Thủy, phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nông thôn vùng chậm lũ Tam Thanh107
 09-09-2008Quyết định số 2543/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Nghệ thuật thẩm định tranh, tượng và đồ thờ trong việc tu bổ, tôn tạo nội thất các đền tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng109
 09-09-2008Quyết định số 2565/QĐ-UBND v/v cấp hỗ trợ cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh111
 09-09-2008Quyết định số 2569/QĐ-UBND về việc thí điểm giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ112
 09-09-2008Quyết định số 2571/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Thanh tra viên, thanh tra viên chính114
 10-09-2008Quyết định số 2576/QĐ-UBND v/v phê duyệt phương án khảo sát, đo đạc và lập bản vẽ thu hồi và giao đất để xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Chiến thắng sông Lô - phần bổ sung của dự án, tại địa bàn huyện Đoan Hùng115
 10-09-2008Quyết định số 2578/QĐ-UBND v/v duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Tu bổ, hoàn chỉnh và gia cố mặt đê tả sông Thao thuộc địa bàn huyện Hạ Hòa (đợt 3)117
 10-09-2008Quyết định số 2582/QĐ-UBND v/v Duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây dựng hạng mục công trình: Hạ tầng kỹ thuật xung quanh Nhà hành chính hiệu bộ (15 tầng) Trường Đại học Hùng Vương118
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365