Công báo Số 13 + 14 Năm 2008

 Năm 2008  Số 13 + 14 Ngày 1 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thành phố Việt Trì
 29-04-2008Nghị quyết số 58/2008/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH thành phố Việt Trì đến năm 202013
 29-04-2008Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND về việc đặt tên, đổi tên đường, phố thành phố Việt Trì23
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 13-05-2008Quyết định số 1278/2008/QĐ-UBND về việc Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi đến 20107
UBND huyện Cẩm Khê
 06-05-2008Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 200825
UBND huyện Tân Sơn
 12-05-2008Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về việc tập trung thực hiện cấp bách các biện pháp phòng trừ sâu bệnh vụ chiêm xuân 200828
UBND huyện Yên Lập
 08-05-2008Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 200830
 14-05-2008Quyết định số 693/2008/QĐ-UBND ban hành quy định về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật33
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 12-05-2008Quyết định số 1253/QĐ-UBND v/v gia hạn thời gian thuê đất khai thác mỏ sét gạch ngói cho Công ty TNHH Thuận Thắng, tại khu đồng Súng Châu thuộc địa bàn xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê38
 13-05-2008Quyết định số 1289/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương mại miền núi Phú Thọ và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ39
 13-05-2008Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Công ty cổ phần Thành Trung thuê để khai thác caolin tại xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ41
 14-05-2008Quyết định số 1305/QĐ-UBND v/v giao đất mặt nước cho Công ty TNHH Vận tải Bạch Hạc Phú Thọ thuê để khai thác cát, sỏi ở lòng sông Lô, địa bàn xã Trị Quận và xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh43
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 02-05-2008Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Đền Hùng - Đoan Hùng trên địa bàn xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ (đợt IV)45
 02-05-2008Quyết định số 1188/QĐ-UBND v/v Duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành: Bệnh viện đa khoa huyện Phù Ninh - thuộc Dự án y tế nông thôn47
 02-05-2008Quyết định số 1189/QĐ-UBND v/v Duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành: Phục hồi và nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Thanh Thủy50
 02-05-2008Quyết định số 1190/QĐ-UBND v/v Duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống trạm bơm xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê53
 05-05-2008Quyết định số 1197/QĐ-UBND v/v Phân bổ vốn đầu tư hỗ trợ thực hiện nâng cấp các Đài truyền thanh cơ sở năm 200856
 07-05-2008Quyết định số 1223/QĐ-UBND v/v Duyệt mức trợ cước vận chuyển tiêu thụ sản phẩm chè búp tươi và sắn củ tươi năm 200758
 09-05-2008Quyết định số 1232/QĐ-UBND v/v trích ngân sách tỉnh 2.000 triệu đồng, cấp bổ sung nguồn vốn cho vay cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh60
 09-05-2008Quyết định số 1233/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ61
 09-05-2008Quyết định số 1234/QĐ-UBND v/v phân bổ 75.000 triệu đồng từ nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương năm 2008 cho các công trình xử lý sạt lở, ổn định bờ hệ thống sông Đà, sông Hồng vùng hạ lưu san đập thủy điện Hòa Bình63
 09-05-2008Quyết định số 1237/QĐ-UBND v/v Duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Chợ trung tâm thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ66
 09-05-2008Quyết định số 1238/QĐ-UBND v/v Duyệt kết quả đấu thầu xây lắp công trình: Cầu xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ - sử dụng nguồn vốn JBIC67
 09-05-2008Quyết định số 1240/QĐ-UBND v/v Duyệt dự toán kinh phí bồi thường GPMB xây dựng dự án trồng và chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp xuất khẩu tại địa bàn thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê (Đợt 2)68
 12-05-2008Quyết định số 1244/QĐ-UBND về việc công nhận Khối và Trưởng khối thi đua năm 200870
 13-05-2008Quyết định số 1256/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ73
 13-05-2008Quyết định số 1257/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ74
 13-05-2008Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ75
 13-05-2008Quyết định số 1259/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ76
 13-05-2008Quyết định số 1260/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ77
 13-05-2008Quyết định số 1261/QĐ-UBND về việc điều động bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ78
 13-05-2008Quyết định số 1262/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Th79
 13-05-2008Quyết định số 1263/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Phú Thọ80
 13-05-2008Quyết định số 1264/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Phú Thọ81
 13-05-2008Quyết định số 1265/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ82
 13-05-2008Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ83
 13-05-2008Quyết định số 1267/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ84
 13-05-2008Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ85
 13-05-2008Quyết định số 1269/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ86
 13-05-2008Quyết định số 1270/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Phú Thọ87
 13-05-2008Quyết định số 1271/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Giám đốc Sở Công thương tỉnh Phú Thọ88
 13-05-2008Quyết định số 1272/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ89
 13-05-2008Quyết định số 1273/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, công chức90
 13-05-2008Quyết định số 1274/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ91
 13-05-2008Quyết định số 1275/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ92
 13-05-2008Quyết định số 1276/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, viên chức93
 13-05-2008Quyết định số 1281/QĐ-UBND v/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản94
 13-05-2008Quyết định số 1282/QĐ-UBND v/v Tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản96
 13-05-2008Quyết định số 1283/QĐ-UBND v/v Tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản97
 13-05-2008Quyết định số 1284/QĐ-UBND v/v Tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản98
 13-05-2008Quyết định số 1285/QĐ-UBND v/v Tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản99
 13-05-2008Quyết định số 1286/QĐ-UBND v/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản100
 13-05-2008Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ102
 14-05-2008Quyết định số 1296/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 325B tại địa bàn xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao103
 14-05-2008Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào Khu du lịch Ao Châu, huyện Hạ Hòa105
 15-05-2008Quyết định số 1308/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn vay phát triển sản xuất đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2008107
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365