Công báo Số 30 Năm 2008

 Năm 2008  Số 30 Ngày 1 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 14-09-2008Quyết định số 2651/2008/QĐ-UBND v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến hết ngày 30/6/2008 đã hết hiệu lực pháp luật5
 15-09-2008Quyết định số 2633/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông9
 16-09-2008Quyết định số 2662/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công thương18
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 25-09-2008Quyết định số 2735/QĐ-UBND v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 3 năm (2008 - 2010) của thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ25
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 16-09-2008Quyết định số 2656/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư xây dựng công trình: Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (Trên địa bàn xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa)31
 16-09-2008Quyết định số 2657/QĐ-UBND v/v duyệt phân bổ 20.500 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung năm 2008 cho các công trình, dự án trọng điểm32
 16-09-2008Quyết định số 2658/QĐ-UBND v/v duyệt phân bổ 20 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2008 cho dự án “Khu tái định cư các hộ dân vùng sạt lở đất, vùng xung yếu của rừng đặc dụng, hộ di cư tự do tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn”34
 18-09-2008Quyết định số 2679/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 tỉnh Phú Thọ35
 18-09-2008Quyết định số 2689/QĐ-UBND về việc giao dự toán kinh phí cấp thẻ BHYT khám chữa bệnh cho người nghèo và cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi37
 19-09-2008Quyết định số 2697/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư xây dựng công trình: Cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2 – QL32C tại địa bàn huyện Tam Nông – thuộc dự án đường Hồ Chí Minh39
 19-09-2008Quyết định số 2698/QĐ-UBND về việc duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2 (đoạn dốc Thành Cháy - ngã ba Tây Cốc dự án thành phần 2: Đường nối QL32C với QL 70 và xây dựng cầu Hạ Hòa thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 70 (đoạn Km 9 + 000 - Km 21 + 136,79)40
 22-09-2008Quyết định số 2701/QĐ-UBND v/v thu hồi và điều chuyển vốn đầu tư của các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước kế hoạch năm 200844
 22-09-2008Quyết định số 2702/QĐ-UBND v/v thu hồi và điều chuyển vốn cho các dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh năm 200847
 22-09-2008Quyết định số 2709/QĐ-UBND v/v Duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ49
 22-09-2008Quyết định số 2712/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh giá bán báo Phú Thọ52
 23-09-2008Quyết định số 2718/QĐ-UBND về việc duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp bổ sung công trình; Đường vào khu du lịch Ao Châu (giai đoạn từ tỉnh lộ 320 - Km 2 + 400 tuyến số 2)53
 23-09-2008Quyết định số 2720/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác phổ cập bậc trung học tỉnh Phú Thọ54
 23-09-2008Quyết định số 2721/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp hạng mục: Vét bùn, san nền (lô đất, đường, sân, hè), kè chắn đất dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị đồng Trằm Đá, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì57
 23-09-2008Quyết định số 2723/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ59
 23-09-2008Quyết định số 2724/QĐ-UBND v/v Duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp các tràn tuyến đường Xuân An – Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, thuộc Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 200560
 29-09-2008Quyết định số 2769/QĐ-UBND về việc đặt tên số hiệu đường tỉnh62
 30-09-2008Quyết định số 2787/QĐ-UBND về việc giao bổ sung biên chế hành chính, sự nghiệp từ nguồn biên chế hành chính, sự nghiệp dự phòng năm 200864
 30-09-2008Quyết định số 2788/QĐ-UBND về việc xét tuyển và thi tuyển viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Cẩm Khê66
 30-09-2008Quyết định số 2794/QĐ-UBND về việc cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch bác sỹ lên bác sỹ chính69
 30-09-2008Quyết định số 2795/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư xây dựng công trình: Đường vào Khu tái định cư cầu Ngọc Tháp, tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ71
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365