Công báo Số 05 Năm 2008

 Năm 2008  Số 05 Ngày 31 tháng 1 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 25-02-2008Quyết định số 439/2008/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2015 và định hướng đến năm 20204
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 21-02-2008Quyết định số 420/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ xây dựng kênh tưới công trình hồ Xuân Sơn, thuộc dự án Tưới cây trồng cạn huyện Thanh Sơn, tại địa bàn xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn11
 22-02-2008Quyết định số 422/QĐ-UBND v/v Duyệt điều chỉnh mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ14
 25-02-2008Quyết định số 436/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao đất cho Công ty cổ phần Gốm xây dựng Phong Châu thuê để xây dựng Nhà máy gạch tuynel Phong Châu, tại địa bàn xã Tử Đà, huyện Phù Ninh16
 26-02-2008Quyết định số 452/QĐ-UBND v/v điều chỉnh diện tích loại đất thu hồi tại Khoản a, Điều 1, Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của UBND tỉnh18
 29-02-2008Quyết định số 482/QĐ-UBND /v thu hồi và giao đất cho Doanh nghiệp tư nhân Quyết Thắng thuê để xây dựng cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ lò liên hoàn kiểu đứng, tại địa bàn thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê20
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 04-02-2008Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh22
 18-02-2008Chỉ thị số 05/CT-UBND v/v tiếp tục tăng cường chỉ đạo xử lý khẩn cấp khắc phục tình hình mạ chết, lúa chết và hạn hán đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2007 - 200826
 04-02-2008Quyết định số 360/QĐ-UBND v/v phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và phương án cấp điện khi thiếu nguồn điện năm 2008 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ30
 14-02-2008Quyết định số 365/QĐ-UBND v/v Duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành: Cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Việt Trì55
 15-02-2008Quyết định số 373/QĐ-UBND v/v Duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo cơ đê tả sông Thao (đoạn Minh Nông - Cao Xá) thành đường giao thông58
 15-02-2008Quyết định số 375/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường tỉnh, đường huyện60
 15-02-2008Quyết định số 376/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các quyết định ban hành đơn giá xây dựng công trình63
 20-02-2008Quyết định số 393/QĐ-UBND v/v duyệt chi phí cổ phần hóa doanh nghiệp, chi phí đào tạo lại lao động, giá trị cổ phần mua ưu đãi và thanh toán tiền bán cổ phần tại Công ty cổ phần Bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân64
 20-02-2008Quyết định số 399/QĐ-UBND v/v: Thành lập Ban chỉ đạo công tác phi Chính phủ nước ngoài tỉnh Phú Thọ66
 20-02-2008Quyết định số 402/QĐ-UBND v/v Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 cho Dự án phát triển cây chè tỉnh Phú Thọ, sử dụng vốn AFD68
 22-02-2008Quyết định số 428/QĐ-UBND v/v Phân bổ vốn đầu tư hạ tầng du lịch năm 200874
 22-02-2008Quyết định số 429/QĐ-UBND v/v Duyệt kết quả đấu thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông vào làng nghề xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ - sử dụng nguồn vốn JBIC75
 25-02-2008Quyết định số 440/QĐ-UBND v/v trích ngân sách tỉnh 1.465.090.000 đồng, cấp hỗ trợ cho chương trình phát triển thủy sản năm 200777
 28-02-2008Quyết định số 469/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo và Ban Tổ chức cuộc thi mẫu tháp Hùng Vương - Khu di tích lịch sử Đền Hùng78
 28-02-2008Quyết định số 474/QĐ-UBND về việc duyệt giá cho thuê địa điểm kinh doanh tại nhà A3 chợ Mè, thị xã Phú Thọ80
 28-02-2008Quyết định số 476/QĐ-UBND v/v Thay đổi thành viên Ban điều hành Chương trình 135 giai đoạn II81
 29-02-2008Quyết định số 490/QĐ-UBND v/v Duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng Khu du lịch Văn Lang - thành phố Việt Trì (đợt 5)82
 29-02-2008Quyết định số 491/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư cụm công nghiệp Bạch Hạc giai đoạn II - phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì84
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365