Công báo Số 24 + 25 Năm 2008

 Năm 2008  Số 24 + 25 Ngày 1 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 22-07-2008Nghị quyết số 137/2008/NQ-HĐND phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế hành chính năm 20096
 22-07-2008Nghị quyết số 138/2008/NQ-HĐND phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 20099
 22-07-2008Nghị quyết số 139/2008/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp Nhà nước năm 200912
 22-07-2008Nghị quyết số 140/2008/NQ-HĐND về Chương trình huy động các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 201015
 22-07-2008Nghị quyết số 141/2008/NQ-HĐND về Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2008 - 2012)21
 22-07-2008Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh23
 22-07-2008Nghị quyết số 143/2008/NQ-HĐND về Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến 201526
 22-07-2008Nghị quyết số 144/2008/NQ-HĐND về việc không thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông30
 22-07-2008Nghị quyết số 145/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Mỹ (huyện Phù Ninh) và xã Thanh Vân (huyện Thanh Ba), để thành lập đơn vị hành chính mới31
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 16-07-2008Quyết định số 1979/2008/QĐ-UBND về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Nội vụ34
HĐND huyện Hạ Hòa
 15-07-2008Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa đến năm 202041
 15-07-2008Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND1 về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2007 trên địa bàn huyện Hạ Hòa49
HĐND huyện Phù Ninh
 23-07-2008Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc cho ông Nguyễn Đình Cúc thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Phù Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 vì lý do chuyển công tác51
 23-07-2008Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Phù Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2004 – 200952
 23-07-2008Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 200853
 23-07-2008Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 200754
 23-07-2008Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2006 - 2010 của huyện Phù Ninh55
 23-07-2008Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2006 - 2010 của thị trấn Phong Châu58
HĐND huyện Tân Sơn
 28-07-2008Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện Đề án phát triển cây lương thực giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 201561
 28-07-2008Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án phổ cập bậc trung học huyện Tân Sơn giai đoạn 2008 - 2012 và định hướng đến năm 201570
 28-07-2008Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Tân Sơn Khóa I Nhiệm kỳ 2004 – 200975
 28-07-2008Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 200776
HĐND huyện Yên Lập
 09-07-2008Nghị quyết số 61/2008/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 3 năm (giai đoạn 2008-2010) của thị trấn Yên Lập77
 09-07-2008Nghị quyết số 62/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 200779
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 24-07-2008Quyết định số 2075/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì tỷ lệ 1/200081
 24-07-2008Quyết định số 2076/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì tỷ lệ 1/200086
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 17-07-2008Quyết định số 1980/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ91
 17-07-2008Quyết định số 1981/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý dự án văn hóa, thể thao và du lịch92
 18-07-2008Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ94
 18-07-2008Quyết định số 2016/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, kiêm Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ95
 21-07-2008Quyết định số 2024/QĐ-UBND v/v Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2007 theo Nghị định số 129/NĐ-CP của Chính phủ, cho các đối tượng thuộc các huyện, thành, thị96
 22-07-2008Quyết định số 2037/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Phú Thọ119
 28-07-2008Quyết định số 2097/QĐ-UBND v/v duyệt cấp kinh phí hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới năm 2008121
 28-07-2008Quyết định số 2098/QĐ-UBND v/v phân bổ 2.694 triệu đồng kinh phí hỗ trợ chăn nuôi trâu bò bị thiệt hại do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại năm 2008123
 29-07-2008Quyết định số 2118/QĐ-UBND về việc thi tuyển viên chức Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ125
 29-07-2008Quyết định số 2119/QĐ-UBND về việc thi tuyển viên chức sự nghiệp y tế thuộc Sở Y tế127
 29-07-2008Quyết định số 2120/QĐ-UBND về việc xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường129
 29-07-2008Quyết định số 2121/QĐ-UBND về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Y tế131
 30-07-2008Quyết định số 2126/QĐ-UBND v/v Duyệt phân bổ 2.500 triệu đồng từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu năm 2008 (vốn sự nghiệp) cho dự án thuộc Chương trình bố trí lại dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ133
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365