Công báo Số 29 Năm 2008

 Năm 2008  Số 29 Ngày 15 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 22-07-2008Nghị quyết số 146/2008/NQ-HĐND về việc đổi, đặt tên đường và ngân hàng tên để sử dụng vào việc đổi, đặt tên đường của thành phố Việt Trì5
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 15-09-2008Quyết định số 2632/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội12
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 01-09-2008Quyết định số 2494/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ19
 01-09-2008Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ28
 05-09-2008Quyết định số 2525/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn bổ sung thực hiện Chương trình 135, năm 200835
 12-09-2008Quyết định số 2591/QĐ-UBND v/v duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ49
 12-09-2008Quyết định số 2616/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng công trình: Tuyến đê bao thuộc dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và thoát nước đô thị, nước thải công nghiệp, sinh hoạt vùng Đông Nam Việt Trì tại xã Sông Lô và phường Bến Gót, thành phố Việt Trì51
 12-09-2008Quyết định số 2618/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH Phát triển Hùng Vương Phú Thọ theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng và kinh doanh nhà ở tại xã Vân Phú, thành phố Việt Trì53
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 03-09-2008Quyết định số 2504/QĐ-UBND về việc duyệt nhiệm vụ thiết kế cuộc thi: Ý tưởng kiến trúc tháp Hùng Vương – Khu di tích lịch sử Đền Hùng55
 04-09-2008Quyết định số 2509/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Nguyễn Tất Thành đoạn C10 – Quốc lộ 2, thành phố Việt Trì (đợt 6)58
 04-09-2008Quyết định số 2510/QĐ-UBND v/v Duyệt dự toán kinh phí bồi thường thiệt hai do xô bồi và nước thải tại Khu công nghiệp Thụy Vân60
 04-09-2008Quyết định số 2511/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư xây dựng công trình: Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (trên địa bàn xã Võ Lao, huyện Thanh Ba)62
 04-09-2008Quyết định số 2513/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông vùng đồi huyện Hạ Hòa64
 04-09-2008Quyết định số 2515/QĐ-UBND v/v chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ ngân sách năm 2007 sang năm 200866
 04-09-2008Quyết định số 2522/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường E4–E7, thành phố Việt Trì69
 05-09-2008Quyết định số 2523/QĐ-UBND v/v duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án: Tu bổ, hoàn chỉnh và gia cố mặt đê kết hợp đường giao thông đê tả, đê hữu ngòi Giành, huyện Cẩm Khê73
 05-09-2008Quyết định số 2530/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh76
 08-09-2008Quyết định số 2536/QĐ-UBND về việc thành lập các Đội Quản lý thị trường tại các huyện, thành, thị80
 09-09-2008Quyết định số 2545/QĐ-UBND về việc duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư xây dựng công trình: Khu tái định cư cầu Ngọc Tháp tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ (đợt III)82
 10-09-2008Quyết định số 2577/QĐ-UBND v/v duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành: Tu bổ đê địa phương tỉnh Phú Thọ năm 200783
 12-09-2008Quyết định số 2602/QĐ-UBND v/v Duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng các hạng mục công trình: Nhà điều hành; nhà khoa nội, nhi – Bệnh viện đa khoa huyện Yên Lập86
 12-09-2008Quyết định số 2608/QĐ-UBND v/v Duyệt Đề án nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ88
 15-09-2008Quyết định số 2631/QĐ-UBND về việc thi tuyển công chức hành chính môn Ngoại ngữ bằng hình thức trắc nghiệm91
 15-09-2008Quyết định số 2634/QĐ-UBND về việc xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Thanh thủy93
 15-09-2008Quyết định số 2637/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 200896
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365