Công báo Số 17 + 18 Năm 2008

 Năm 2008  Số 17 + 18 Ngày 2 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
UBND huyện Yên Lập
 19-05-2008Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND v/v tăng cường công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và quản lý giá trên địa bàn huyện Yên Lập6
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 22-05-2008Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh11
 16-05-2008Quyết định số 1322/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao đất xây dựng công trình: Đường Đ2 - K6, tại địa bàn huyện Tân Sơn14
 16-05-2008Quyết định số 1323/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao đất cho UBND huyện Hạ Hòa xây dựng công trình: Đường tránh dân sinh hồ Hàm Kỳ, tại địa bàn xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa16
 16-05-2008Quyết định số 1325/QĐ-UBND v/v Phân bổ kế hoạch vốn Chương trình 134 (năm 2008)18
 19-05-2008Quyết định số 1379/QĐ-UBND v/v giao đất mặt nước cho Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Sông Lô thuê để khai thác cát, sỏi ở lòng sông Lô, tại địa bàn huyện Đoan Hùng20
 20-05-2008Quyết định số 1380/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH Thủy sản Chân Chính Phú Thọ thuê để xây dựng cơ sở nuôi trồng, chế biến thủy sản và du lịch văn hóa, sinh thái, tại địa bàn huyện Hạ Hòa và huyện Thanh Ba22
 20-05-2008Quyết định số 1381/QĐ-UBND v/v điều chỉnh chỉ giới, diện tích đất thu hồi tại Khoản a, Điều 1, Quyết định số 15/QĐ-UB ngày 03/01/2001 của UBND tỉnh24
 20-05-2008Quyết định số 1382/QĐ-UBND v/v điều chỉnh chỉ giới, diện tích đất thu hồi tại Khoản a, Điều 1, Quyết định số 76/QĐ-UB ngày 09/01/2002 của UBND tỉnh26
 20-05-2008Quyết định số 1383/QĐ-UBND v/v điều chỉnh chỉ giới, diện tích đất thu hồi tại Khoản a, Điều 1, Quyết định số 2032/QĐ-UB ngày 08/7/2003 của UBND tỉnh28
 20-05-2008Quyết định số 1384/QĐ-UBND v/v điều chỉnh chỉ giới, diện tích đất thu hồi tại Khoản a, Điều 1, Quyết định số 4346/QĐ-UB ngày 04/12/2001 của UBND tỉnh30
 28-05-2008Quyết định số 1492/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Điều lệ, công nhận Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn hóa - Đo lường chất lượng và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Phú Thọ32
 29-05-2008Quyết định số 1481/QĐ-UBND v/v thu hồi đất của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khoáng sản 3, giao cho UBND xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa quản lý40
 30-05-2008Quyết định số 1500/QĐ-UBND v/v Duyệt đối tượng, số lượng, mức trợ giá và giá bán giống lúa lai, lúa nguyên chủng, lúa chất lượng cao vụ mùa năm 200842
 30-05-2008Quyết định số 1504/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH Thanh Bình theo hình thức có thu tiền sử dụng đất để xây dựng Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu, tại địa bàn xã Vân Du, huyện Đoan Hùng45
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 16-05-2008Quyết định số 1316/QĐ-UBND v/v duyệt điều chỉnh kế hoạch chương trình bảo vệ và phát triển rừng năm 200847
 16-05-2008Quyết định số 1344/QĐ-UBND về mức trợ giúp xã hội49
 16-05-2008Quyết định số 1366/QĐ-UBND v/v Duyệt điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Hùng Vương51
 20-05-2008Quyết định số 1370/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Đường vào khu tái định cư xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ (Dự án thành phần xây dựng cầu Ngọc Tháp)53
 20-05-2008Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ (Dự án thành phần xây dựng cầu Ngọc Tháp)55
 20-05-2008Quyết định số 1372/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào Cụm công nghiệp làng nghề phía Nam huyện Thanh Ba57
 20-05-2008Quyết định số 1374/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường Nguyễn Tất Thành đoạn C10 - Quốc lộ 2, thành phố Việt Trì (đợt 1)59
 20-05-2008Quyết định số 1385/QĐ-UBND v/v trích ngân sách tỉnh 2.031 triệu đồng, tạm ứng kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ dân thuộc Chương trình 13461
 20-05-2008Quyết định số 1387/QĐ-UBND về việc duyệt Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải tại 08 bệnh viện đa khoa tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ64
 23-05-2008Quyết định số 1415/QĐ-UBND về việc duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Hạ tầng các lô đất ở quy hoạch tái định cư tại huyện Đoan Hùng - thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Đền Hùng - Đoan Hùng68
 23-05-2008Quyết định số 1416/QĐ-UBND về việc duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 320 đoạn ngã tư 27/7 đi Viện lao71
 23-05-2008Quyết định số 1417/QĐ-UBND về việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm trước sang năm 200873
 23-05-2008Quyết định số 1419/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác môi trường dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy văn hóa công suất 50.000 tấn/năm của Công ty cổ phần giấy Bãi Bằng77
 26-05-2008Quyết định số 1420/QĐ-UBND v/v Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về quản lý thị trường, giá cả79
 26-05-2008Quyết định số 1422/QĐ-UBND v/v Duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Xây dựng cụm công nghiệp Bạch Hạc giai đoạn II (đợt 5)81
 26-05-2008Quyết định số 1425/QĐ-UBND v/v chấp thuận Dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng sắt nghèo và luyện gang tại mỏ sắt xóm Lóng 1, xã Thạch Kiệt và mỏ sắt Tân Phú, huyện Tân Sơn cho Chi nhánh Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt83
 26-05-2008Quyết định số 1426/QĐ-UBND v/v chấp thuận Dự án đầu tư, khai thác, chế biến quặng sắt nghèo tại mỏ sắt xóm Lóng 2, xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn cho Công ty Cổ phần Lưu Thịnh Châu87
 26-05-2008Quyết định số 1427/QĐ-UBND v/v Duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường sơ tán dân thuộc các xã Bảo Yên, Sơn Thủy, Tất Thắng huyện Thanh Thủy và huyện Thanh Sơn (Đoạn 1,2Km từ nhánh rẽ vào UBND xã Sơn Thủy đến đập suối Rồng)90
 26-05-2008Quyết định số 1430/QĐ-UBND v/v Phê duyệt dự toán kinh phí chỉnh lý và in bản đồ hành chính tỉnh91
 26-05-2008Quyết định số 1433/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách năm 2008 nhằm thực hiện kiềm chế lạm phát92
 30-05-2008Quyết định số 1495/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và giao biên chế hành chính sự nghiệp năm 2008 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được sắp xếp theo Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ107
 30-05-2008Quyết định số 1496/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình116
 30-05-2008Quyết định số 1497/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thành, thị thành Trung tâm Y tế huyện, thành, thị118
 30-05-2008Quyết định số 1499/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo soạn thảo kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh120
 30-05-2008Quyết định số 1513/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình122
 30-05-2008Quyết định số 1514/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và giao biên chế hành chính sự nghiệp năm 2008 đối với Sở Y tế và UBND các huyện, thành, thị để giao biên chế hành chính sự nghiệp cho Chi cục Dân số - KHH gia đình thuộc Sở Y tế124
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365