Công báo Số 33 Năm 2008

 Năm 2008  Số 33 Ngày 15 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 28-11-2008Quyết định số 3528/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án bồi dưỡng, đào tạo doanh nhân tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008 - 20156
 04-12-2008Quyết định số 3632/2008/QĐ-UBND về việc hướng dẫn thực hiện, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND các huyện, thành, thị17
 12-12-2008Quyết định số 3759/2008/QĐ-UBND về việc Ban hành quy chế phối hợp trong việc tham gia giải quyết ngừng việc tạm thời của tập thể người lao động28
UBND huyện Hạ Hòa
 05-12-2008Quyết định số 5274/2008/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy Hạ Hòa về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2008 - 201033
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 12-11-2008Quyết định số 3243/QĐ-UBND về việc Duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với doanh nghiệp tư nhân Thúy Tình, tại địa bàn xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy42
 13-11-2008Quyết định số 3253/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Điều lệ, công nhận Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Dạy nghề và Xuất khẩu lao động tỉnh Phú Thọ43
 24-11-2008Quyết định số 3409/QĐ-UBND v/v Duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 và định hướng đến năm 202056
 03-12-2008Quyết định số 3568/QĐ-UBND về việc Duyệt đối tượng, số lượng, mức trợ giá và giá bán giống lúa lai, lúa nguyên chủng, lúa chất lượng cao vụ chiêm xuân năm 2008 - 200972
 04-12-2008Quyết định số 3633/QĐ-UBND về việc Duyệt bổ sung giá đất ở tại địa bàn xã Hy Cương thành phố Việt Trì75
 11-12-2008Quyết định số 3738/QĐ-UBND về việc Duyệt bổ sung giá đất ở, đất vườn tại huyện Thanh Thủy76
 15-12-2008Quyết định số 3769/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả kiểm kê quỹ đất của các tổ chức thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ78
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 13-11-2008Quyết định số 3255/QĐ-UBND về việc Phân bổ 20 tỷ đồng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2008 hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 482
 13-11-2008Quyết định số 3256/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê, nhiệm kỳ 2004 - 200984
 13-11-2008Quyết định số 3259/QĐ-UBND về việc Duyệt điều chỉnh phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2010 (đợt I năm 2008)86
 13-11-2008Quyết định số 3266/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ, nhiệm kỳ 2004 - 200988
 14-11-2008Quyết định số 3268/QĐ-UBND về việc Duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Khu tái định cư cho các hộ vùng sạt lở, vùng sung yếu của rừng phòng hộ và hộ di cư tư do tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn (Hạng mục đầu tư giai đoạn I)90
 20-11-2008Quyết định số 3379/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, công chức92
 21-11-2008Quyết định số 3387/QĐ-UBND về việc duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01: Xây lắp tuyến đê bao thuộc giai đoạn 1 - Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và thoát nước đô thị, nước thải công nghiệp, sinh hoạt vùng Đông Nam Việt Trì93
 24-11-2008Quyết định số 3481/QĐ-UBND về việc Duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây lắp công trình đường giao thông nông thôn thuộc kế hoạch năm 2008 - Dự án phát triển cây chè tỉnh Phú Thọ, sử dụng vốn AFD94
 25-11-2008Quyết định số 3425/QĐ-UBND về việc duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây dựng công trình: Đường vào cụm công nghiệp làng nghề phía Nam huyện Thanh Ba96
 27-11-2008Quyết định số 3485/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất và số tiền sử dụng đất phải nộp NSNN của Công ty TNHH phát triển Hùng Vương98
 27-11-2008Quyết định số 3496/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình "Du lịch về cội nguồn" năm 2009 của ba tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai100
 27-11-2008Quyết định số 3520/QĐ-UBND về việc công nhận các xã: Phượng Mao, Bảo Yên, huyện Thanh Thủy đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001 - 2010102
 01-12-2008Quyết định số 3552/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật cụm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề hoa sinh vật cảnh Phượng Lâu, thành phố Việt Trì103
 04-12-2008Quyết định số 3616/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đường sắt105
 04-12-2008Quyết định số 3628/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh phân bổ đối ứng thuộc kế hoạch năm 2008 dự án phát triển cây chè tỉnh Phú Thọ107
 04-12-2008Quyết định số 3630/QĐ-UBND về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương109
 05-12-2008Quyết định số 3645/QĐ-UBND về việc phân bổ 5.000 triệu đồng, để thu hồi tạm ứng thanh toán nợ lương, sinh hoạt phí cho cán bộ cấp xã từ năm 1999 trở về trước110
 11-12-2008Quyết định số 3728/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: "Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng"112
 11-12-2008Quyết định số 3729/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh: Đình Cả, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba113
 11-12-2008Quyết định số 3734/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Đề án kiên cố hóa trường, lớp và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 - tỉnh Phú Thọ114
 11-12-2008Quyết định số 3746/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần tại Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ120
 15-12-2008Quyết định số 3786/QĐ-UBND về việc Duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư xây dựng công trình: Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (trên địa bàn xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ đợt 2)121
 15-12-2008Quyết định số 3787/QĐ-UBND về việc Duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư xây dựng công trình: Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn xã Đông Thành, huyện Thanh Ba123
 15-12-2008Quyết định số 3789/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2004 - 2009125
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365