Công báo Số 11 + 12 Năm 2008

 Năm 2008  Số 11 + 12 Ngày 15 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 01-04-2008Nghị quyết số 131/2008/NQ-HĐND phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ6
 01-04-2008Nghị quyết số 132/2008/NQ-HĐND phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành, thị của tỉnh Phú Thọ8
 01-04-2008Nghị quyết số 133/2008/NQ-HĐND quy định một số chế độ, định mức cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Thọ10
 01-04-2008Nghị quyết số 134/2008/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn16
 01-04-2008Nghị quyết số 135/2008/NQ-HĐND về phát triển các loại hình kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác và đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước trong nông, lâm nghiệp giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 201518
 01-04-2008Nghị quyết số 136/2008/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với khuyến khích nông viên cơ sở23
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 08-04-2008Quyết định số 943/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số điểm về quản lý hoạt động xây dựng trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng25
UBND huyện Tân Sơn
 04-04-2008Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 200831
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 04-04-2008Quyết định số 900/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái cao cấp bãi nổi La Phù, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, tỷ lệ 1/2000 - Phần diện tích quy hoạch thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý33
 08-04-2008Quyết định số 937/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao đất cho Ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ xây dựng công trình xử lý sạt trượt sả lũ hồ Đá Mài, tại địa bàn xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn38
 08-04-2008Quyết định số 939/QĐ-UBND v/v chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Huyền Đức thuê để xây dựng bãi bốc xếp hàng hóa, tại địa bàn xã Tiên Du, huyện Phù Ninh40
 09-04-2008Quyết định số 944/QĐ-UBND v/v tạm giao địa điểm cho Công ty Đầu tư xây dựng và Phát triển thương mại Mỹ Đức lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả kết hợp du lịch sinh thái, tại địa bàn xã Tình Cương, huyện Cẩm Khê42
 10-04-2008Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm lễ hội, Khu di tích lịch sử Đền Hùng tỷ lệ 1/200044
 10-04-2008Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho UBND thị xã Phú Thọ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ51
 10-04-2008Quyết định số 975/QĐ-UBND v/v thu hồi và giao đất xây dựng công trình: Đường vào Cụm Công nghiệp làng nghề phía Nam huyện Thanh Ba53
 10-04-2008Quyết định số 984/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Phú Thọ55
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 02-04-2008Quyết định số 849/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/200059
 02-04-2008Quyết định số 850/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xã Vân Phú, thành phố Việt Trì62
 03-04-2008Quyết định số 869/QĐ-UBND v/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn gia súc" của Công ty TNHH thức ăn gia súc Văn Sơn66
 03-04-2008Quyết định số 870/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội68
 04-04-2008Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phượng Lâu trực thuộc UBND thành phố Việt Trì79
 04-04-2008Quyết định số 875/QĐ-UBND về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp văn hóa, khuyến nông thuộc UBND huyện Tân Sơn81
 04-04-2008Quyết định số 876/QĐ-UBND về việc giao Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định và quyết định xếp bậc lương đối với viên chức mới được tuyển dụng đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội83
 04-04-2008Quyết định số 881/QĐ-UBND công bố hết dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện Cẩm Khê84
 04-04-2008Quyết định số 882/QĐ-UBND v/v Duyệt kinh phí bổ sung bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng công trình kè Thụy Vân - Cao Xá tại địa bàn xã Cao Xá huyện Lâm Thao85
 08-04-2008Quyết định số 942/QĐ-UBND v/v phân bổ 3.400 triệu đồng kinh phí hỗ trợ cho các trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia87
 09-04-2008Quyết định số 951/QĐ-UBND v/v chấp thuận Dự án đầu tư mở rộng khai thác, chế biến quặng sắt Mỏ sắt xóm Vì, xã Thượng Cửu và Đồng Mu, xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn cho Công ty cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam89
 09-04-2008Quyết định số 952/QĐ-UBND v/v chấp thuận Dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng talc Mỏ talc khu Núi Lạn, xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn cho Công ty TNHH khoáng sản Thanh Sơn Phú Thọ92
 09-04-2008Quyết định số 959/QĐ-UBND v/v Duyệt kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình: Tưới cây vùng đồi huyện Thanh Thủy địa bàn xã Phượng Mao (đợt 2)94
 09-04-2008Quyết định số 960/QĐ-UBND /v Duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Tưới cây vùng đồi huyện Thanh Thủy (Khu 3 xã Phượng Mao - huyện Thanh Thủy) đợt 196
 09-04-2008Quyết định số 961/QĐ-UBND về việc xếp hạng Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ98
 09-04-2008Quyết định số 962/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phú Thọ99
 10-04-2008Quyết định số 970/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Mầm non Vân Du, xã Vân Du huyện Đoan Hùng đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002 - 2005100
 10-04-2008Quyết định số 971/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Mầm non Phúc Khánh, xã Phúc Khánh huyện Yên Lập đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002 - 2005101
 10-04-2008Quyết định số 985/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Phú Thọ102
 14-04-2008Quyết định số 992/QĐ-UBND v/v Phân bổ 5,3 tỷ đồng vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, cấp cho các đơn vị để phục vụ công tác chống hạn vụ đông xuân 2007 - 2008104
 14-04-2008Quyết định số 998/QĐ-UBND v/v Duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Tu bổ, hoàn chỉnh và gia cố mặt đê tả sông Thao thuộc địa bàn xã Lương Lỗ, Đỗ Sơn và Đỗ Xuyên huyện Thanh Ba (đợt 3)105
 14-04-2008Quyết định số 999/QĐ-UBND v/v Duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường sơ tán dân thuộc địa bàn xã Sơn Thủy - huyện Thanh Thủy106
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365