Công báo Số 36 + 37 Năm 2008

 Năm 2008  Số 36 + 37 Ngày 31 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 28-11-2008Quyết định số 3530/2008/QĐ-UBND về việc bàn giao Ban quản lý các dự án xây dựng khối văn hóa – xã hội trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Trường Đại học Hùng Vương5
 16-12-2008Quyết định số 3817/2008/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 200911
 25-12-2008Quyết định số 3969/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh20
HĐND huyện Phù Ninh
 19-12-2008Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009 của huyện Phù Ninh24
 19-12-2008Nghị quyết số 10/2008/NQ-UBND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 200931
 19-12-2008Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước năm 200935
 19-12-2008Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND- về nội dung các kỳ họp; chương trình giám sát của HĐND huyện Phù Ninh năm 200941
HĐND huyện Tam Nông
 25-12-2008Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 200945
 25-12-2008Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND v/v Phân bổ quỹ xây dựng trường học thu được năm 2008 còn lại và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 48/2007/NQ - HĐND - KXVII của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII54
 25-12-2008Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND về phổ biến bậc trung học huyện Tam Nông giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 201556
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 16-12-2008Quyết định số 3791/QĐ-UBND v/v duyệt đơn giá cho thuê đất áp dụng cho Công ty TNHH một thành viên Pangrim Neotex63
 19-12-2008Quyết định số 3865/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc xã Phượng Lâu và xã Kim Đức, thành phố Việt Trì64
 31-12-2008Quyết định số 4123/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008 – 201269
 31-12-2008Quyết định số 4124/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến năm 202076
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 24-12-2008Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nâng cao chất lượng phục vụ vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Kỷ Sửu 200982
 25-12-2008Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn trâu, bò vụ Đông xuân 2008 – 200984
 16-12-2008Quyết định số 3792/QĐ-UBND v/v duyệt mức hỗ trợ cước vận chuyển phân bón cho nông dân vụ chiêm xuân năm 2008 -200986
 16-12-2008Quyết định số 3796/QĐ-UBND v/v duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn các huyện88
 18-12-2008Quyết định số 3834/QĐ-UBND v/v Duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án phát triển nông thôn thôn tổng hợp giảm nghèo tỉnh Phú Thọ90
 22-12-2008Quyết định số 3898/QĐ-UBND v/v ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp Sở, UBND cấp huyện92
 22-12-2008Quyết định số 3903/QĐ-UBND v/v thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường Phú Thọ104
 23-12-2008Quyết định số 3941/QĐ-UBND v/v công nhận Trường mầm non Lê Đồng, phường Âu Cơ thị xã Phú Thọ đạt chuẩn quốc gia mức độ I107
 23-12-2008Quyết định số 3942/QĐ-UBND v/v công nhận Trường mầm non Bằng Luân, xã Bằng Luân huyện Đoan Hùng đạt chuẩn quốc gia mức độ I108
 23-12-2008Quyết định số 3943/QĐ-UBND v/v công nhận Trường mầm non Minh Nông, xã Minh Nông thành phố Việt Trì đạt chuẩn quốc gia mức độ I109
 23-12-2008Quyết định số 3951/QĐ-UBND v/v cấp hỗ trợ kinh phí do miễn thu thủy lợi phí cho các Hợp tác xã110
 23-12-2008Quyết định số 3952/QĐ-UBND v/v Giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2009112
 24-12-2008Quyết định số 3962/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tam Nông đến năm 2020114
 24-12-2008Quyết định số 4010/QĐ-UBND về việc giải thể Trung tâm Lưu trữ và Công báo trực thuộc Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh130
 25-12-2008Quyết định số 3973/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học Cơ sở Chu Hóa, xã Chu Hóa thành phố Việt Trì đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 -2010131
 25-12-2008Quyết định số 3974/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Chân, xã Vĩnh Chân huyện Hạ Hòa đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 -2010132
 25-12-2008Quyết định số 3975/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học Cơ sở Trưng Vương, xã Trưng Vương thành phố Việt Trì đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 -2010133
 26-12-2008Quyết định số 3983/QĐ-UBND về việc duyệt phương án tổng thể giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Ngọc Tháp và đoạn tuyến nối QL2 - QL32 - thuộc dự án Đường Hồ Chí Minh (bước dự án đầu tư điều chỉnh)134
 26-12-2008Quyết định số 4009/QĐ-UBND v/v Duyệt điều chuyển vốn đầu tư xây dựng cơ bản một số dự án nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2008138
 31-12-2008Quyết định số 4086/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh thanh tra tỉnh Phú Thọ139
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365