Công báo Số 19 Năm 2008

 Năm 2008  Số 19 Ngày 15 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 10-06-2008Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng và hạ tầng kỹ thuật thông tin - truyền thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ5
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 03-06-2008Quyết định số 1544/QĐ-UBND v/v điều chỉnh chỉ giới, diện tích đất thu hồi tại Khoản a, Điều 1, Quyết định số 1941/QĐ-UB ngày 01/7/2003 của UBND tỉnh9
 06-06-2008Quyết định số 1568/QĐ-UBND v/v duyệt giá đất để tính tiền thuê đất đối với Công ty cổ phần In Phú Thọ11
 09-06-2008Quyết định số 1586/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp xử lý sự cố đê quai Bạch Hạc tại phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì12
 09-06-2008Quyết định số 1587/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Linh Anh thuê để xây dựng trụ sở và cơ sở chế biến gỗ xuất khẩu tại xã Vân Phú , thành phố Việt Trì14
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 01-06-2008Quyết định số 1528/QĐ-UBND về việc duyệt phương án tách Nhà máy Chế biến phế thải Việt Trì ra khỏi Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cấp nước Phú Thọ để thành lập Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xử lý và Chế biến chất thải Phú Thọ16
 02-06-2008Quyết định số 1530/QĐ-UBND v/v duyệt kết quả chào giá cạnh tranh cung ứng xi măng để đầu tư đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng kế hoạch năm 200820
 02-06-2008Quyết định số 1535/QĐ-UBND v/v phân bổ 12.504 triệu đồng kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng đường GTNT bằng bê tông xi măng năm 200821
 02-06-2008Quyết định số 1536/QĐ-UBND v/v phân bổ 2.496 triệu đồng kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng đường GTNT và đường đá dăm tận dụng năm 200823
 02-06-2008Quyết định số 1541/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tài chính dự án Đường Nguyễn Du và hạ tầng kỹ thuật ven hai bên đường Nguyễn Du, thành phố Việt Trì25
 04-06-2008Quyết định số 1552/QĐ-UBND v/v Duyệt dự án kinh phí bồi thường hỗ trợ GPMB công trình: Tu bổ, gia cố và nâng cấp tuyến đê tả, đê hữu sông Bứa kết hợp đường giao thông tại địa bàn huyện Tam Nông28
 04-06-2008Quyết định số 1557/QĐ-UBND v/v Thành lập Ban quản lý dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên tỉnh Phú Thọ30
 04-06-2008Quyết định số 1558/QĐ-UBND v/v bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ32
 09-06-2008Quyết định số 1570/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Việt Trì đến năm 202033
 09-06-2008Quyết định số 1578/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ46
 09-06-2008Quyết định số 1583/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Khu đô thị mới Bắc Việt Trì (đợt 6)47
 09-06-2008Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Khu đô thị mới Bắc Việt Trì (bổ sung đợt 6)49
 10-06-2008Quyết định số 1592/QĐ-UBND v/v Duyệt dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình: Tu bổ, hoàn chỉnh và gia cố mặt đê tả sông Thao tại địa bàn xã Mạn Lạn huyện Thanh Ba51
 10-06-2008Quyết định số 1593/QĐ-UBND v/v Duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Hồ Xuân Sơn (tuyến kênh tưới, đường quản lý, nhà quản lý và bãi vật liệu) xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn, thuộc Dự án tưới cây trồng cạn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ53
 10-06-2008Quyết định số 1594/QĐ-UBND v/v Duyệt dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình: Tưới cây vùng đồi huyện Thanh Thủy địa bàn xã Phượng Mao (đợt 10)55
 10-06-2008Quyết định số 1595/QĐ-UBND v/v Duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ và tái định cư công trình: Tưới cây vùng đồi huyện Thanh Thủy (đợt 6) hỗ trợ giá đất nông nghiệp, vật kiến trúc Khu 3+4 xã Phượng Mao57
 10-06-2008Quyết định số 1596/QĐ-UBND v/v Duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Tưới cây vùng đồi huyện Thanh Thủy (đợt 8) đất nông nghiệp (quỹ 2 và khai hoang) Khu 3+4+5 xã Phượng Mao59
 10-06-2008Quyết định số 1597/QĐ-UBND v/v Duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư xây dựng công trình: Tưới cây vùng đồi huyện Thanh Thủy Đất nông nghiệp khu 3 + 4 + 5 xã Phượng Mao - huyện Thanh Thủy) đợt 161
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365