Công báo Số 19 Năm 2016

 Năm 2016  Số 19 Ngày 6 tháng 9 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 17-08-2016Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ3
HĐND huyện Phù Ninh
 25-07-2016Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 - 202119
HĐND huyện Thanh Sơn
 26-07-2016Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 201528
 26-07-2016Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 201530
 26-07-2016Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thanh Sơn giai đoạn 2016-202032
Văn bản pháp luật khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 08-08-2016Thông báo số 66/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu tại hội nghị nghe UBND huyện Cẩm Khê báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện một số dự án triển khai trên địa bàn huyện39
 16-08-2016Thông báo số 71/TB-UBND hoàng Công Thủy về việc chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ và các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh42
 25-08-2016Thông báo số 73/TB-UBND kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy về việc chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Hà, Khu công nghiệp Cẩm Khê.45
 29-08-2016Thông báo số 75/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy - Trưởng ban chỉ đạo dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì tại buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Korea Eximbank48
 10-08-2016Quyết định số 1931/QĐ - UBND v/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Phú Thọ50
 10-08-2016Quyết định số 1932/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 202054
 29-08-2016Quyết định số 2150/QĐ-UBND v/v thành lập Hội đồng thẩm định Dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, định hướng đến năm 203058
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365