Công báo Số 21 Năm 2016

 Năm 2016  Số 21 Ngày 21 tháng 10 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 07-10-2016Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 20213
 19-10-2016Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ18
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 17-10-2016Quyết định số 2620/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-202022
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 10-10-2016Thông báo số 83/TB - UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thuỷ tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố Việt Trì55
 13-10-2016Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ60
 17-10-2016Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2016 - 201764
 03-10-2016Quyết định số 2523/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ67
 04-10-2016Quyết định số 2525/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Phú Thọ69
 18-10-2016Quyết định số 2631/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Phú Thọ71
 18-10-2016Quyết định số 2633/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.73
 12-10-2016Thông báo số 85/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại hội nghị nghe UBND huyện Đoan Hùng báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016 và một số đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh76
 20-10-2016Thông báo số 86/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại Hội nghị họp Ban Điều hành Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Phú Thọ79
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365