Công báo Số 14 Năm 2016

 Năm 2016  Số 14 Ngày 26 tháng 5 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 04-05-2016Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 20303
 11-05-2016Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND v/v Ban hành quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở điều trị cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ7
 23-05-2016Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 201611
 25-05-2016Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại tỉnh Phú Thọ19
HĐND huyện Tân Sơn
 26-04-2016Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-202031
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 22-04-2016Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc quy định cụ thể hóa Điều 18 và Điều 20 của Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú39
 29-04-2016Quyết định số 998/QĐ-UBND ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ43
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 18-05-2016Chỉ thị số 07/CT- UBND về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ55
 23-05-2016Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 201659
 13-05-2016Quyết định số 1092/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ63
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365