Công báo Số 18 Năm 2016

 Năm 2016  Số 18 Ngày 22 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND thành phố Việt Trì
 01-08-2016Nghị quyết số 1/2016/NQ-HĐND về đề án Xây dựng đô thị văn minh - văn hoá trên địa bàn thành phố Việt Trì - giai đoạn 2016 - 2020.26
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 26-07-2016Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ4
 01-08-2016Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.9
 01-08-2016Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ18
HĐND huyện Đoan Hùng
 25-07-2016Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-202032
 25-07-2016Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND về Chương trình huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt giai đoạn 2016-2020 của huyện Đoan Hùng42
 25-07-2016Nghị quyết số 17/2016/NQ- HĐND về chương trình phát triển cây Bưởi đặc sản giai đoạn 2016 - 2020.49
HĐND huyện Thanh Thủy
 26-07-2016Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND về việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy giai đoạn 2016-202155
 26-07-2016Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Thanh Thủy giai đoạn 2016 - 202058
 26-07-2016Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-202063
Văn bản pháp luật khác
HĐND thành phố Việt Trì
 01-08-2016Nghị quyết số 09/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán Ngân sách Nhà nước thành phố Việt Trì năm 201579
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 26-07-2016Thông báo số 58/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu tại cuộc họp nghe Khu di tích lịch sử Đền Hùng báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng69
 01-08-2016Chỉ thị số 13/CT- UBND về việc nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.73
 28-07-2016Quyết định số 1834/QĐ - UBND v/v Thành lập Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh Phú Thọ77
HĐND huyện Đoan Hùng
 25-07-2016Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước Huyện Đoan hùng năm 2015.81
HĐND huyện Thanh Thủy
 26-07-2016Nghị quyết số 14/NQ- HĐND phê chuẩn quyết toán Ngân sách huyện Thanh Thuỷ năm 201584
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365