Thông báo 71/TB-UBND

Trích yếu: hoàng Công Thủy về việc chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ và các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 16/08/2016
Có hiệu lực từ: 16/08/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 19 ngày 06/09/2016
(từ trang 42 đến trang 44)
Tổng số trang: 03
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365