Quyết định 1932/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 10/08/2016
Có hiệu lực từ: 10/08/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 19 ngày 06/09/2016
(từ trang 54 đến trang 57)
Tổng số trang: 04
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365