Công báo Số 08 Năm 2016

 Năm 2016  Số 08 Ngày 18 tháng 1 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Tam Nông
 24-12-2015Nghị quyết số 87/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách cấp huyện năm 201549
 24-12-2015Nghị quyết số 88/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 201650
 24-12-2015Nghị quyết số 89/2015/NQ-HĐND về dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách huyện, phương án phân bổ chi ngân sách cấp huyện năm 201657
 24-12-2015Nghị quyết số 90/2015/NQ-HĐND về kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-202076
 24-12-2015Nghị quyết số 91/2015/NQ-HĐND về nội dung các kỳ họp, chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 201686
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 06-01-2016Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Phú Thọ4
 08-01-2016Quyết định số 44/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị xã Tân Phú, huyện Tân Sơn giai đoạn 2015-20207
 13-01-2016Quyết định số 75/QĐ-UBND về việc xếp loại đường tỉnh để xác định giá cước vận tải đường bộ14
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 31-12-2015Quyết định số 3425/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 - 202018
 31-12-2015Quyết định số 3429/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ20
 31-12-2015Quyết định số 3437/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Phú Thọ21
 05-01-2016Chỉ thị số 01/CT-UBND v/v tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 201623
 06-01-2016Quyết định số 09/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân - 2016 tỉnh Phú Thọ28
 06-01-2016Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc ban hành Tiêu chí đánh giá, công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “ Cộng đồng học tập”, và “Đơn vị học tập” giai đoạn (2016-2020) của tỉnh Phú Thọ31
 07-01-2016Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ38
 11-01-2016Quyết định số 51/QĐ-UBND v/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tỉnh Phú Thọ40
 13-01-2016Quyết định số 76/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Phú Thọ42
 15-01-2016Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ.44
 15-01-2016Quyết định số 117/QĐ-UBND v/v sáp nhập Bệnh viện Phục hồi chức năng vào Bệnh viện Y dược cổ truyền thành Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ46
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365