Công báo Số 10 Năm 2016

 Năm 2016  Số 10 Ngày 10 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 29-02-2016Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND v/v hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp năm 20163
 07-03-2016Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND v/v ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016.4
 07-03-2016Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.11
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 03-02-2016Quyết định số 307/QĐ-UBND v/v đính chính Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ.18
 29-02-2016Kế hoạch số 659/KH-UBND tổ chức chiến dịch tiêm phòng vắc xin Sởi - Rubella cho nhóm tuổi 16 - 17 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.24
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 02-02-2016Quyết định số 285/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ.35
 04-02-2016Quyết định số 325/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.38
 17-02-2016Quyết định số 337/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ.40
 25-02-2016Quyết định số 384/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Phú Thọ.56
 26-02-2016Quyết định số 407/QĐ-UBND v/v kiện toàn lại Ban chỉ đạo Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2020.58
 04-03-2016Thông báo số 14/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại buổi kiểm tra, làm việc với UBND huyện Đoan Hùng liên quan đến việc sạt lở bờ sông Chảy theo phản ánh của cơ quan truyền thông.60
 07-03-2016Quyết định số 444/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Phú Thọ.62
 07-03-2016Quyết định số 451/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm và Xuất khẩu lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020.64
 08-03-2016Thông báo số 17/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu về giải quyết ý kiến kiến nghị của nhân dân phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì liên quan đến việc thu phí qua cầu Hạc Trì.66
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365