Công báo Số 12 Năm 2016

 Năm 2016  Số 12 Ngày 14 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 26-02-2016Quyết định số 397/QĐ-UBND v/v công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Phú Thọ năm 2016.2
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365