Công báo Số 13 Năm 2016

 Năm 2016  Số 13 Ngày 26 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 08-04-2016Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương3
 22-04-2016Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ7
 22-04-2016Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ13
Văn bản pháp luật khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 14-03-2016Thông báo số 19/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn huyện Tam Nông23
 17-03-2016Thông báo số 23/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy về việc giải quyết các nội dung liên quan đến việc thực hiện chủ trương thanh lý mô hình trồng thử nghiệm cây cao su tại xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê27
 24-03-2016Thông báo số 30/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San tại buổi kiểm tra công tác điều trị nghiện các dạng chất thuốc phiện bằng Methadone tại Trung tâm y tế dự phòng huyện Phù Ninh và Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh29
 19-04-2016Thông báo số 36/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Việt Trì về việc thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng Khu liên hợp thể dục, thể thao tỉnh Phú Thọ33
 24-03-2016Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ luyện tập, diễn tập năm 201635
 08-04-2016Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng ở khu vực nông thôn chưa có Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ38
 19-04-2016Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 201641
 18-03-2016Quyết định số 624/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh Phú Thọ.46
 24-03-2016Quyết định số 675/QĐ-UBND v/v duyệt mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ49
 13-04-2016Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc quy định số lượng, tiêu chuẩn cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016 - 202051
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365