Công báo Số 22 Năm 2016

 Năm 2016  Số 22 Ngày 29 tháng 11 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 20-10-2016Quyết định số 30/2016/QĐ UBND v/v Ban hành Quy định chính sách miễn, giảm tiền thuê đất đô thị đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ3
 20-10-2016Quyết định số 31/2016/QĐ UBND quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh7
 25-10-2016Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch, văn bản về bất động sản trên địa bàn tỉnh phú thọ15
 08-11-2016Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND v/v bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 203017
 24-11-2016Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND quy định mức thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 202022
 24-11-2016Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh23
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 02-11-2016Quyết định số 2880/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thanh Ba32
 09-11-2016Quyết định số 2958/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thanh Thủy36
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 28-10-2016Quyết định số 2786/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 203040
 07-11-2016Quyết định số 2919/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ78
 07-11-2016Quyết định số 2930/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ79
 24-11-2016Quyết định số 3164/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII năm 201781
 24-11-2016Quyết định số 3168/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ83
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365