Công báo Số 15 Năm 2016

 Năm 2016  Số 15 Ngày 29 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 03-06-2016Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ3
 13-06-2016Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND v/v duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ13
 13-06-2016Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ban hành một số quy định trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ15
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 31-05-2016Quyết định số 1268/QĐ-UBND v/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2016 - 202025
 06-06-2016Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ41
 15-06-2016Quyết định số 1413/QĐ-UBND thành lập Cụm Công nghiệp Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng44
 15-06-2016Quyết định số 1414/QĐ-UBND thành lập Cụm Công nghiệp Thanh Minh, thị xã Phú Thọ46
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 06-06-2016Thông báo số 51/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Việt Trì48
 21-06-2016Thông báo số 52/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu tại Hội nghị nghe Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ báo cáo phương án đảm bảo an toàn và di chuyển dân ra khỏi khu vực khai thác đá vôi của đơn vị tại xã Yên Nội, huyện Thanh Ba51
 17-06-2016Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm và hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ53
 22-06-2016Chỉ thị số 10/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 201758
 27-05-2016Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Phú Thọ68
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365