Công báo Số 06 Năm 2023

 Năm 2023  Số 06 Ngày 9 tháng 3 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 24-02-2023Quyết định số 386/QĐ-UBND Về việc công nhận các xã: Thanh Hà, Đồng Xuân - huyện Thanh Ba đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 2
 06-03-2023Quyết định số 429/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 4
 06-03-2023Quyết định số 443/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án phân bổ gạo cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP Học kỳ II năm học 2022-2023 52
 06-03-2023Quyết định số 446/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 57
 06-03-2023Quyết định số 447/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 132
 06-03-2023Quyết định số 456/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 140
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365