Công báo Số 14 Năm 2023

 Năm 2023  Số 14 Ngày 23 tháng 6 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 26-05-2023Quyết định số 1071/QĐ-UBND Về việc công nhận Điểm du lịch văn hóa đền Mẫu Âu Cơ huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 2
 29-05-2023Quyết định số 1074/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ4
 29-05-2023Quyết định số 1079/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ9
 29-05-2023Quyết định số 1084/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ 14
 29-05-2023Quyết định số 1085/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ lĩnh vực Lãnh sự - Việt kiều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ 17
 02-06-2023Quyết định số 1138/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp 20
 05-06-2023Quyết định số 1173/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 25
 07-06-2023Quyết định số 1182/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Phú Thọ 33
 07-06-2023Quyết định số 1190/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường40
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365