Công báo Số 21 Năm 2023

 Năm 2023  Số 21 Ngày 18 tháng 9 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 06-09-2023Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Phú Thọ 2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 06-09-2023Quyết định số 1877/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Tài chính tỉnh Phú Thọ 13
 06-09-2023Quyết định số 1866/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ 18
 06-09-2023Quyết định số 1870/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (lần 4) 22
 08-09-2023Quyết định số 1893/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng 27
 13-09-2023Quyết định số 1936/QĐ-UBND Về việc tổ chức lại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thuộc Sở Y tế thành Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thuộc UBND tỉnh Phú Thọ 31
 13-09-2023Quyết định số 1932/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2024 33
 14-09-2023Quyết định số 1943 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt và công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 46
 18-09-2023Quyết định số 1965/QĐ-UBND Về việc duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 51
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365