Công báo Số 12 Năm 2023

 Năm 2023  Số 12 Ngày 25 tháng 5 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 19-05-2023Quyết định số 1029/QĐ-UBND V/v duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 2
 19-05-2023Quyết định số 1031/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 12
 19-05-2023Quyết định số 1032/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 15
 22-05-2023Quyết định số 1034/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 18
 22-05-2023Quyết định số 1037/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 93
 22-05-2023Quyết định số 1038/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 110
 23-05-2023Quyết định số 1058/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 112
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365