Công báo Số 15 Năm 2023

 Năm 2023  Số 15 Ngày 3 tháng 7 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 07-06-2023Quyết định số 1194/QÐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực các Cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ 2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 06-06-2023Quyết định số 1193/QĐ-UBND lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 12
 06-06-2023Quyết định số 1191/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện25
 07-06-2023Quyết định số 1192/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã41
 15-06-2023Quyết định số 1249/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 55
 21-06-2023Quyết định số 1316/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Điện; lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ 62
 26-06-2023Quyết định số 1321/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã80
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365