Công báo Số 04 Năm 2023

 Năm 2023  Số 04 Ngày 11 tháng 2 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 04-01-2023Quyết định số 11/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000 2
 06-01-2023Quyết định số 26/QĐ-UBND Về việc công nhận các xã: Dân Quyền, Hương Nộn - huyện Tam Nông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 16
 18-01-2023Quyết định số 177/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện 18
 19-01-2023Quyết định số 178/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp 52
 19-01-2023Quyết định số 179/QĐ-UBND Công bố kết quả Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 202258
 31-01-2023Quyết định số 200/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 78
 31-01-2023Quyết định số 202/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 147
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365