Công báo Số 22 Năm 2023

 Năm 2023  Số 22 Ngày 26 tháng 9 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 20-09-2023Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND Ban hành quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021 - 2025 2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 14-09-2023Quyết định số 1943/QĐ-UBND Về việc phê duyệt và công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 6
 19-09-2023Quyết định số 1969/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ 10
 19-09-2023Quyết định số 1974/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 22
 20-09-2023Quyết định số 1981/QĐ-UBND Về việc duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (lần 1) 36
 21-09-2023Quyết định số 1993/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 48
 25-09-2023Quyết định số 2011/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ 66
 25-09-2023Quyết định số 2012/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ 70
 25-09-2023Quyết định số 2014/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Nội vụ tỉnh Phú Thọ 74
 25-09-2023Quyết định số 2022/QĐ-UBND Về việc thành lập Cụm công nghiệp Đồng Phì, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 85
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365