Công báo Số 29 Năm 2023

 Năm 2023  Số 29 Ngày 28 tháng 12 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 18-12-2023Quyết định số 27 /2023/QĐ-UBND Quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ2
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 22-12-2023Quyết định số 2749/QĐ-UBND Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao huyện Cẩm Khê năm 2023 8
 22-12-2023Quyết định số 2754/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng theo thứ tự ưu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2024 10
 22-12-2023Quyết định số 2760/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường, thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 23
 22-12-2023Quyết định số 2761/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 27
 22-12-2023Quyết định số 2764/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ34
 27-12-2023Quyết định số 2782/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ về lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 39
 28-12-2023Quyết định số 2795/QĐ-UBND Công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2 trên địa bàn tỉnh năm 2023 45
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365