Công báo Số 09 Năm 2023

 Năm 2023  Số 09 Ngày 16 tháng 4 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 07-04-2023Quyết định số 5/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ 2
 14-04-2023Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về bồi thường nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất; bồi thường di chuyển mồ mả và chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ13
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 05-04-2023Quyết định số 715/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 19
 06-04-2023Quyết định số 716/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Phú Thọ trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ 24
 10-04-2023Chỉ thị số 01/CT-UBND Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh 28
 11-04-2023Quyết định số 740/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 34
 11-04-2023Quyết định số 742/QĐ-UBND Ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ39
 14-04-2023Quyết định số 756/QĐ-UBND Ban hành Đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất và đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ46
 14-04-2023Quyết định số 757/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp 70
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365