Thông báo 58/TB-UBND

Trích yếu: kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Minh Châu tại cuộc họp nghe Khu di tích lịch sử Đền Hùng báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 26/07/2016
Có hiệu lực từ: 26/07/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 18 ngày 22/08/2016
(từ trang 69 đến trang 72)
Tổng số trang: 04
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365