Quyết định 932/QĐ-UBND

Trích yếu: về việc quy định cụ thể hóa Điều 18 và Điều 20 của Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
Lĩnh vực:  Chưa xác định
Ngày ban hành: 22/04/2016
Có hiệu lực từ: 02/05/2016
Hiệu lực: 
Đăng Công báo:
  Số 14 ngày 26/05/2016
(từ trang 39 đến trang 42)
Tổng số trang: 04
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365