Công báo Số 16 Năm 2006

 Năm 2006  Số 16 Ngày 31 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 08-12-2006Quyết định số 3410/2006/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 20074
 08-12-2006Quyết định số 3411/2006/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 200714
 13-12-2006Quyết định số 3438/2006/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 200727
 28-12-2006Quyết định số 3627/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh số lượng, nâng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư; nâng mức hỗ trợ tiền lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn91
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 27-12-2006Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ Đông xuân 2006 - 200793
 28-12-2006Quyết định số 3617/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ96
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 17-12-2006Chỉ thị số 20/CT-UBND v/v tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và cúm A (H5N1) ở người100
 26-12-2006Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007103
 06-12-2006Quyết định số 3387/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Sát hạch lái xe Hùng Vương106
 12-12-2006Quyết định số 3425/QĐ-UBND v/v thành lập Trường Năng khiếu thể dục - thể thao tỉnh Phú Thọ108
 12-12-2006Quyết định số 3428/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh110
 20-12-2006Quyết định số 3515/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ111
 20-12-2006Quyết định số 3516/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ112
 20-12-2006Quyết định số 3517/QĐ-UBND về việc kéo dài thời hạn chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ113
 20-12-2006Quyết định số 3518/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ114
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365