Công báo Số 13 Năm 2006

 Năm 2006  Số 13 Ngày 10 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 07-11-2006Quyết định số 3111/2006/QĐ-UBND về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh Phú Thọ3
UBND huyện Cẩm Khê
 14-11-2006Quyết định số 1470/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của Uỷ ban nhân dân với ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Khê6
UBND huyện Lâm Thao
 07-11-2006Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 200711
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 10-11-2006Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng13
 08-11-2006Quyết định số 3126/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ16
 08-11-2006Quyết định số 3127/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội các doanh nghiệp sản xuất gạch Tuynel tỉnh Phú Thọ18
 24-11-2006Quyết định số 3251/QĐ-UBND về việc điều chuyển tên miền Internet và địa chỉ Internet của hệ thống thông tin điện tử UBND tỉnh Phú Thọ21
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 27-11-2006Quyết định số 3265/QĐ-UBND v/v thành lập Cụm công nghiệp - làng nghề Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ22
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365