Công báo Số 01 Năm 2006

 Năm 2006  Số 01 Ngày 28 tháng 4 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 13-01-2006Chỉ thị số 01/2006/CT- UBND về việc tổ chức và đón tết nguyên đán Bính Tuất năm 20063
 23-01-2006Chỉ thị số 02/2006/CT- UBND về việc tăng cường công tác quản lý lễ hội mùa xuân năm 2006 trên địa bàn tỉnh6
 03-01-2006Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND thành lập Ban quản lý Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ9
 03-01-2006Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng Du lịch - Thương mại10
 03-01-2006Quyết định số 14 /2006/QĐ-UBND về việc thành lập Đội Quản lý thị trường chống sản xuất và buôn bán hàng giả13
 09-01-2006Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND về giá đất và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ15
Văn bản pháp luật khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 11-01-2006Quyết định số 82/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Hạ Hoà, nhiệm kỳ 2004-200989
 19-01-2006Quyết định số 201/QĐ-UBND về việc giao bổ sung biên chế hành chính, sự nghiệp năm 200690
 19-01-2006Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2004-200997
 19-01-2006Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND huyện Cẩm Khê, nhiệm kỳ 2004-200998
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365