Công báo Số 08 Năm 2006

 Năm 2006  Số 08 Ngày 10 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
 31-07-2006Nghị quyết số 68/2006/ NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 20094
 31-07-2006Nghị quyết số 69/2006/ NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 20095
 31-07-2006Nghị quyết số 70/2006/ NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 20096
 31-07-2006Nghị quyết số 71/2006/ NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 20097
 31-07-2006Nghị quyết số 72/2006/ NQ-HĐND phê chuẩn nhu cầu bổ sung biên chế hành chính năm 20078
 31-07-2006Nghị quyết số 73/2006/ NQ-HĐND phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 200711
 31-07-2006Nghị quyết số 74/2006/ NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp Nhà nước năm 200714
 31-07-2006Nghị quyết số 75/2006/ NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh để thực hiện quy hoạch mở rộng và phát triển thành phố Việt Trì17
 31-07-2006Nghị quyết số 76/2006/ NQ-HĐND về Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2006 - 2010, tỉnh Phú Thọ20
 31-07-2006Nghị quyết số 77/2006/ NQ-HĐND về kế hoạch thực hiện chiến lược xây dựng gia đình giai đoạn 2006 - 201027
 31-07-2006Nghị quyết số 78/2006/ NQ-HĐND về việc đề nghị cho người lao động nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch) hàng năm33
 31-07-2006Nghị quyết số 79/2006/ NQ-HĐND quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn tỉnh36
 31-07-2006Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Phú Thọ đến năm 2010 và định hướng đến năm 202041
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 31-07-2006Quyết định số 2177/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 2845/2002/QĐ-UB ngày 05 tháng 9 năm 2002 của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về một số chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và cán bộ thể dục - thể thao48
 31-07-2006Quyết định số 2178/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh52
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 04-07-2006Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 200758
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 19-07-2006Quyết định số 2044/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý Dự án phòng, chống HIV/AIDS cho thanh niên tỉnh Phú Thọ65
 20-07-2006Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Hạ Hòa67
 20-07-2006Quyết định số 2063/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Thanh Thuỷ c69
 31-07-2006Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc duyệt phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án, từ nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung năm 200671
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 21-07-2006Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý quỹ đất, giao đất cho doanh nghiệp75
 26-07-2006Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Hạ Hòa năm 200676
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365