Công báo Số 17 Năm 2006

 Năm 2006  Số 17 Ngày 31 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 29-12-2006Quyết định số 3655/2006/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2007 - 2010 của tỉnh Phú Thọ3
 29-12-2006Quyết định số 3656/2006/QĐ-UBND về giá đất và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ15
 29-12-2006Quyết định số 3664/2006/QĐ-UBND v/v ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy Phú Thọ về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2007 - 2010111
 29-12-2006Quyết định số 3666/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây chè tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010120
 29-12-2006Quyết định số 3667/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010122
 29-12-2006Quyết định số 3668/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao vùng trọng điểm tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010124
 29-12-2006Quyết định số 3669/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây lương thực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010126
 29-12-2006Quyết định số 3670/2006/QĐ-UBND v/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010128
 29-12-2006Quyết định số 3672/2006/QĐ-UBND v/v quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời kỳ năm 2007 - 2010130
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365