Công báo Số 07 Năm 2006

 Năm 2006  Số 07 Ngày 10 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 07-06-2006Quyết định số 1628 /2006/QĐ-UBND về việc thành lập Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Phú Thọ4
 08-06-2006Quyết định số 1670 /2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về tên miền Internet và địa chỉ Internet cho hệ thống thông tin điện tử của UBND tỉnh Phú Thọ8
 14-06-2006Quyết định số 1708 /2006/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh21
 16-06-2006Quyết định số 1746 /2006/QĐ-UBND v/v Duyệt mức giá đo mật độ xương tại Bệnh viện đa khoa tỉnh23
 23-06-2006Quyết định số 1799 /2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ24
 28-06-2006Quyết định số 1861/2006/QĐ-UBND v/v phân chia loại đường và khu vực trong các đô thị để áp dụng tính thuế đất ở và khung mức tính thuế đất ở trên địa bàn tỉnh27
UBND thành phố Việt Trì
 08-06-2006Chỉ thị số 02/2006/CT- UBND về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố38
UBND huyện Cẩm Khê
 16-06-2006Chỉ thị số 10 /2006/ CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 200641
UBND huyện Hạ Hòa
 26-06-2006Quyết định số 1344/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Hạ Hòa (nhiệm kỳ 2004 - 2009)43
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 02-06-2006Quyết định số 1578/QĐ-UBND v/v thành lập Cụm công nghiệp Phú Hà,thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ60
 02-06-2006Quyết định số 1579/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Lưu trữ thành Trung tâm Lưu trữ và Công báo62
 13-06-2006Quyết định số 1698/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Thanh Ba, nhiệm kỳ 2004 - 200963
 23-06-2006Quyết định số 1806/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao64
 23-06-2006Quyết định số 1808/QĐ-UBND về việc cho phép Phòng Giáo dục trực thuộc UBND các huyện, thành, thị sử dụng thêm con dấu nổi65
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365