Công báo Số 20 Năm 2012

 Năm 2012  Số 20 Ngày 25 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 27-09-2012Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh4
HĐND huyện Lâm Thao
 09-10-2012Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc dừng thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/7/2011 của HĐND huyện về phê chuẩn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ cập bậc Trung học giai đoạn 2011 – 201513
 09-10-2012Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Thao đến năm 202014
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 03-10-2012Quyết định số 2613/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, quý IV năm 201225
 15-10-2012Chỉ thị số 30/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai đối với các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ27
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 25-09-2012Thông báo số 84/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Kế San về việc giải quyết những vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Phú Thọ32
 26-09-2012Quyết định số 2557/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, công chức35
 27-09-2012Thông báo số 86/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc về việc kiểm tra, xử lý những tồn tại trong quản lý, sử dụng đất của các tổ chức (năm 2012) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ36
 10-10-2012Chỉ thị số 29/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ41
 10-10-2012Quyết định số 2701/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố Việt Trì, nhiệm kỳ 2011 – 201645
 11-10-2012Quyết định số 2709/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm và phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, nhiệm kỳ 2011 – 201647
 19-10-2012Quyết định số 2799/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Phú Thọ48
 24-10-2012Thông báo số 99/TB-UBND ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San về việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học giữa Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ với các Trường, Viện nghiên cứu giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 202050
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365