Công báo Số 18 Năm 2012

 Năm 2012  Số 18 Ngày 28 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 08-08-2012Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 30/6/2012 đã hết hiệu lực pháp luật3
UBND thành phố Việt Trì
 07-08-2012Quyết định số 7191/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Tổ tiếp công dân thành phố Việt Trì6
HĐND huyện Cẩm Khê
 01-08-2012Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND v/v phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 201120
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 21-08-2012Quyết định số 2223/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh23
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 06-08-2012Thông báo số 67/TB-UBND ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc về việc khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Đoan Hùng46
 17-08-2012Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định trên địa bàn tỉnh Phú Thọ49
 20-08-2012Chỉ thị số 27/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 – 201355
 24-08-2012Quyết định số 2266/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ61
 24-08-2012Quyết định số 2268/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ63
 24-08-2012Quyết định số 2269/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ65
 24-08-2012Quyết định số 2279/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ67
 24-08-2012Quyết định số 2288/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, công chức69
 24-08-2012Quyết định số 2289/QĐ-UBND về việc điều động cán bộ, công chức70
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365