Công báo Số 14 + 15 Năm 2012

 Năm 2012  Số 14 + 15 Ngày 15 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Cẩm Khê
 18-05-2012Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Khê giai đoạn 2012 - 20204
 18-05-2012Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 - 202011
 18-05-2012Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về nâng cao chất lượng quản lý và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên huyện Cẩm Khê giai đoạn 2012 - 201515
 18-05-2012Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê21
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 13-06-2012Quyết định số 1534/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Phú Thọ29
 22-06-2012Quyết định số 1632/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, quý III năm 201238
 26-06-2012Quyết định số 1664/QĐ-UBND v/v duyệt giá bán nước sạch của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ40
 13-07-2012Quyết định số 1919/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung giá bình quân sản phẩm Lạc vỏ khô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý III năm 201242
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 25-05-2012Quyết định số 1369/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản Điều lệ, công nhận Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tỉnh Phú Thọ44
 25-05-2012Quyết định số 1372/QĐ-UBND v/v duyệt giá cung ứng xi măng để đầu tư đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng kế hoạch năm 201254
 07-06-2012Quyết định số 1468/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Phú Thọ56
 11-06-2012Thông báo số 50/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Thao tại buổi làm việc với Công ty xăng dầu Phú Thọ58
 13-06-2012Quyết định số 1536/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Phú Thọ59
 05-07-2012Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ NSNN 3 năm 2013 - 201561
 06-07-2012Thông báo số 56/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc tại buổi làm việc với Báo Phú Thọ73
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365