Công báo Số 08 + 09 Năm 2012

 Năm 2012  Số 08 + 09 Ngày 5 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 26-03-2012Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 - 20202
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 05-03-2012Quyết định số 567/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 201023
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365