Công báo Số 11 Năm 2012

 Năm 2012  Số 11 Ngày 10 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 08-05-2012Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ3
HĐND huyện Thanh Ba
 28-04-2012Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về hỗ trợ các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm huyện Thanh Ba giai đoạn 2012 - 201525
 28-04-2012Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Thanh Ba giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 203029
Văn bản pháp luật khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 23-04-2012Chỉ thị số 21/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 201236
 23-04-2012Quyết định số 1068/QĐ-UBND về việc điều động công tác đối với công chức39
 23-04-2012Quyết định số 1073/QĐ-UBND v/v đổi tên và ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh Phú Thọ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch40
 23-04-2012Quyết định số 1080/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ44
 23-04-2012Quyết định số 1113/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ45
 26-04-2012Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 201246
 26-04-2012Quyết định số 1116/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ49
 03-05-2012Thông báo số 45/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại buổi làm việc với Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ50
 10-05-2012Quyết định số 1218/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 202053
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365