Công báo Số 19 Năm 2012

 Năm 2012  Số 19 Ngày 25 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 17-09-2012Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND v/v Ban hành một số quy định về hỗ trợ, khuyến khích đầu tư nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; nguyên tắc lựa chọn đối tượng được mua, được thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ3
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 31-08-2012Quyết định số 2319/QĐ-UBND v/v phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ12
 05-09-2012Chỉ thị số 28/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ16
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 31-08-2012Quyết định số 2323/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ23
 11-09-2012Thông báo số 76/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thuỷ về các nội dung triển khai dự án Khu Đô thị - Sinh thái - Du lịch nghỉ dưỡng - Thể thao Tam Nông24
 11-09-2012Thông báo số 77/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc tại buổi làm việc với huyện Tân Sơn26
 11-09-2012Thông báo số 78/TB-UBND kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc tại buổi làm việc với huyện Phù Ninh31
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365