Công báo Số 21 Năm 2012

 Năm 2012  Số 21 Ngày 25 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 05-11-2012Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ3
 13-11-2012Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 203015
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 01-11-2012Chỉ thị số 31/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo24
 05-11-2012Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ27
 05-11-2012Quyết định số 2998/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Phú Thọ31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 06-11-2012Quyết định số 3023/QĐ-BCĐ về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ”34
 15-11-2012Thông báo số 104/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Ch¬ương trình tín dụng đối với HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ t¬ướng Chính phủ42
 19-11-2012Quyết định số 3181/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội người mù huyện Lâm Thao46
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365