Công báo Số 03 + 04 Năm 2012

 Năm 2012  Số 03 + 04 Ngày 1 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 28-12-2011Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 20134
 28-12-2011Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 202015
 28-12-2011Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ Giai đoạn 2011 - 202028
 28-12-2011Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2012, thời kỳ ổn định 2011 - 201542
 12-01-2012Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 202046
 12-01-2012Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 201257
 12-01-2012Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ63
 16-01-2012Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ66
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 30-12-2011Quyết định số 4188/QĐ-UBND về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quý I năm 201274
 17-01-2012Kế hoạch số 153/KH-UBND tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 201276
 18-01-2012Kế hoạch số 171/KH-UBND tổ chức chương trình “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam” năm 201292
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 29-12-2011Quyết định số 4152/QĐ-UBND v/v Kiện toàn Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Phú Thọ106
 17-01-2012Thông báo số 08/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San về việc quy hoạch chi tiết xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ xóm Rền, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh109
 19-01-2012Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ112
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365