Công báo Số 10 + 11 Năm 2009

 Năm 2009  Số 10 + 11 Ngày 1 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 30-06-2009Quyết định số 1749/2009/QĐ-UBND ban hành về đơn giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất4
Văn bản pháp luật khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
 04-06-2009Quyết định số 1412/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư số 2 và khu nhà ở cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao41
 04-06-2009Quyết định số 1414/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh46
 10-06-2009Quyết định số 1486/QĐ-UBND v/v Duyệt bổ sung giá đất ở tại các khu tái định cư thuộc dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trên địa bàn thành phố Việt Trì52
 19-06-2009Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Sinh vật cảnh tỉnh Phú Thọ53
 22-06-2009Quyết định số 1604/QĐ-UBND v/v Quy định giá thóc để áp dụng thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 200954
 22-06-2009Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ, dự toán quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch nước khoáng Thanh Thủy55
 26-06-2009Quyết định số 1682/QĐ-UBND v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2008 - 2010 của thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ59
 26-06-2009Quyết định số 1683/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2009 - 2020 và Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao65
 26-06-2009Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc khu vực Km5, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ75
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 26-06-2009Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo xóa bỏ việc nung gạch bằng lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh78
 01-06-2009Quyết định số 1369/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ80
 02-06-2009Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2004 - 201181
 08-06-2009Quyết định số 1445/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê82
 08-06-2009Quyết định số 1447/QĐ-UBND về việc chuyển Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi - tàn tật Việt Trì về trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì84
 11-06-2009Quyết định số 1492/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2 với QL32 thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị xã Phú Thọ85
 11-06-2009Quyết định số 1495/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Xây dựng đường Nguyễn Du và hạ tầng kỹ thuật ven hai bên đường Nguyễn Du, thành phố Việt Trì (đợt 9)87
 18-06-2009Quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 200989
 19-06-2009Quyết định số 1594/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Hưng Hóa91
 19-06-2009Quyết định số 1595/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quyền hạn quản lý cán bộ y tế cấp xã từ Chủ tịch UBND cấp huyện giao cho Giám đốc Sở Y tế92
 19-06-2009Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội93
 23-06-2009Quyết định số 1617/QĐ-UBND về việc xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Công thương95
 23-06-2009Quyết định số 1618/QĐ-UBND về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Tân Sơn97
 26-06-2009Quyết định số 1691/QĐ-UBND v/v Phê duyệt danh mục công trình xây dựng các trung tâm cụm xã miền núi, kế hoạch năm 2009-201099
 29-06-2009Quyết định số 1713/QĐ-UBND về việc thu hồi và điều chuyển vốn đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước kế hoạch năm 2008101
 29-06-2009Quyết định số 1715/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cấp tỉnh104
HĐND huyện Hạ Hòa
 26-05-2009Nghị quyết số 76/2009/NQ-HĐND về Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thị trấn Hạ Hòa106
 
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

Bản đồ Hành chính

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang online: 2547
Lượt truy cập: 223365